Xin gửi đến quý bà con bài viết của Ô.Trần Văn An (Phái Tư, Đời 13, Trưởng Chi III) về việc hiệu chỉnh, bổ sung một số chi tiết của Gia Phả Phái Tư sau cuộc họp ngày 04/07/2016 tại quê nhà Xuyên Tây (Duy Xuyên).

Ban QT Trang Web
Trần Văn Thông
----------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Ông Trần Như Sung (nguyên Trưởng Tộc) cho Ban quản trị trang Web mượn quyển album hình ảnh về lễ khánh thành Nhà thờ năm 1992 và Lễ phát thưởng Khuyến học đầu tiên năm 1992. Đây là các tư liệu quý giá làm phong phú thư mục “Tư liệu” trên Website và cho thấy “thâm niên” hoạt động hơn 20 năm nay của Ban Khuyến học của Tộc.

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 28 khách, 0 thành viên online