Cuối tháng 2/2017 Ô.Trần Văn Thân (Đời 12) và Ô.Trần Văn Thông (Đời 13) đã từ TPHCM về Thị Trấn Nam Phước (Huyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam) dự lễ Tế Xuân của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây) vào ngày 27/02/2017 (Nhằm Mùng 2 Tháng 2 Âm Lịch – Đinh Dậu), và dự Lễ Chạp Mả Phái 2-Chi Tư vào ngày 01/03/2017 (Nhằm Mùng 4 Tháng 2 Âm Lịch-Đinh Dậu).

Giữa 2 buổi lễ lớn này hai ông đã có dịp thăm một vài nơi của Quảng Nam.

Những tấm hình dưới đây sẽ tường thuật ngắn về chuyến thăm quê hương nói trên.

-----------------------------------------------------------

Xem tiếp